Open image
 
CURR MIN AVG MAX
20.6 21.4 22.1 Katilo temperatūra
19.0 20.7 22.1 Dūmų temperatūra
18.9 19.7 20.8 Grįžtanti į katilą temperatūra
Katilo ventiliatorius
Ladomato siurblys
Degiklio darbas
Katilo ventiliatoriaus apsukos
CLOSE
Katilo temperatūra
Dūmų temperatūra
Katilo išėjimo temperatūra
Grįžtanti į katilą temperatūra
Boilerio temperatūra
Didžiojo rato temperatūra
Grįžtanti iš boilerio
Grįžtama iš kaloriferio temperatūra
Kaloriferio oro temperatūra
Temperatūra prieš koloriferį
Lauko temperatūra
Kambario temperatūra
Dujų katilo temperatūra
Dujų katilo dūmai
Katilo ventiliatorius
Ladomato siurblys
Boilerio siurblys
Kaloriferis
Kontūrų perjungimas prie kieto kuro katilo
Didžiojo rato atidarymas
Dujinio katilo įjungimas
Degiklio darbas
Užduota kambario temperatūra
Katilo ventiliatoriaus apsukos
MENU