Open image
 
CURR MIN AVG MAX
18.3 20.5 21.7 Katilo temperatūra
19.3 22.1 23.9 Katilo išėjimo temperatūra
26.3 61.2 76.6 Didžiojo rato temperatūra
14.6 47.0 70.2 Grįžtama iš kaloriferio temperatūra
23.6 55.1 72.9 Kaloriferio oro temperatūra
23.6 57.5 74.6 Temperatūra prieš koloriferį
23.3 54.1 73.6 Dujų katilo temperatūra
Kaloriferis
Didžiojo rato atidarymas
CLOSE
Katilo temperatūra
Dūmų temperatūra
Katilo išėjimo temperatūra
Grįžtanti į katilą temperatūra
Boilerio temperatūra
Didžiojo rato temperatūra
Grįžtanti iš boilerio
Grįžtama iš kaloriferio temperatūra
Kaloriferio oro temperatūra
Temperatūra prieš koloriferį
Lauko temperatūra
Kambario temperatūra
Dujų katilo temperatūra
Dujų katilo dūmai
Katilo ventiliatorius
Ladomato siurblys
Boilerio siurblys
Kaloriferis
Kontūrų perjungimas prie kieto kuro katilo
Didžiojo rato atidarymas
Dujinio katilo įjungimas
Degiklio darbas
Užduota kambario temperatūra
Katilo ventiliatoriaus apsukos
MENU