Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.1 21.8 22.6 Katilo temperatūra
21.1 22.4 24.1 Katilo išėjimo temperatūra
35.4 55.4 70.6 Didžiojo rato temperatūra
24.5 39.9 65.5 Grįžtama iš kaloriferio temperatūra
34.6 49.1 68.0 Kaloriferio oro temperatūra
36.0 54.7 68.6 Temperatūra prieš koloriferį
29.6 48.2 69.1 Dujų katilo temperatūra
Kaloriferis
Didžiojo rato atidarymas
CLOSE
Katilo temperatūra
Dūmų temperatūra
Katilo išėjimo temperatūra
Grįžtanti į katilą temperatūra
Boilerio temperatūra
Didžiojo rato temperatūra
Grįžtanti iš boilerio
Grįžtama iš kaloriferio temperatūra
Kaloriferio oro temperatūra
Temperatūra prieš koloriferį
Lauko temperatūra
Kambario temperatūra
Dujų katilo temperatūra
Dujų katilo dūmai
Katilo ventiliatorius
Ladomato siurblys
Boilerio siurblys
Kaloriferis
Kontūrų perjungimas prie kieto kuro katilo
Didžiojo rato atidarymas
Dujinio katilo įjungimas
Degiklio darbas
Užduota kambario temperatūra
Katilo ventiliatoriaus apsukos
MENU